Domy jednorodzinne

Domy jednorodzinne

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku bardziej popularne stały się domy jednorodzinne, a obecnie coraz popularniejsze są domy kanadyjskie. Budynki jednorodzinne są budowane na terenach wiejskich oraz miejskich. Występują w formie wolnostojącej bądź bliźniaczej, szeregowej, a czasem nawet atrialnej. Domy rodzinne posiadają wewnętrzne miniogródki. Ponadto na obszarach miast oraz osiedli podmiejskich tworzą się samodzielne zespoły urbanistyczne z własnymi sklepami, szkołami oraz ośrodkami zdrowia. Ponadto funkcje mieszkalne posiadają także hotele, internaty oraz koszary. Poza tym w innych częściach świata wykształciły się także inne formy budynków mieszkalnych, które zostały dostosowane do warunków klimatycznych danego miejsca, jak również budowa domu może być także uzależniona od dostępności materiałów niezbędnych do wznoszenia domów. Domy można także podzielić ze względu na straty ciepła oraz ze względu na pobór energii i wody. Ze względu na straty ciepła domy dzielimy kolejno na: domy konwencjonalne, domy energooszczędne oraz domy pasywne. Ze względu na pobór energii oraz wody domy dzielimy kolejno na: domy konwencjonalne oraz domy autonomiczne, czyli takie domy, które dzięki instalacji do zbierania wody deszczowej, ogrzewaniu słonecznemu, własnym wytwornicom prądu, toaletom kompostującym oraz użyciu  tak zwanej szarej wody nie wymagają przyłączenia do mediów. Patrząc pod względem współczesnej typologii architektury mieszkaniowej wyróżniamy następujące typy domów jednorodzinnych: dom jednorodzinny wolnostojący, dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej oraz dom jednorodzinny w zabudowie atrialnej.

Typy domów jednorodzinnych

Dom jednorodzinny wolnostojący jest takim typem domu, gdzie w budynku można wyodrębnić maksymalnie dwa mieszkania. Forma domu jest usytuowana niezależnie od pozostałej zabudowy. Stanowi budynek wolnostojący. Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej jest takim typem domu, gdzie jedna ze ścian zewnętrznych budynku przylega do drugiego budynku, a pozostałe trzy elewacje są usytuowane swobodnie. Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej jest takim typem domu, gdzie dwie ściany zewnętrzne przylegają do sąsiednich budynków, a dwie ściany stanowią przednią, czyli wejściową oraz tylną elewację. Taki budynek dzieli działkę na dwie części. Ponadto budynki szeregowe tworzą ciągi od trzech do kilkunastu nawet obiektów. Dom jednorodzinny w zabudowie atrialnej jest takim typem domu, który jest doświetlony jest przez atrium, czyli nie zadaszone pomieszczenie wewnętrzne. Takie budynki atrialne, które znajdują się w umiarkowanej strefie klimatycznej przylegają do sąsiednich budynków dwiema lub trzema ścianami zewnętrznymi. W przypadku budownictwa wielorodzinnego możemy wyróżnić następujące budynki: punktowiec, klatkowiec, korytarzowiec oraz galeriowiec. Punktowiec  stanowi taki budynek wielokondygnacyjny, gdzie mieszkania są skupione wokół centralnego pionu komunikacyjnego. Taki budynek musi zawierać co najmniej jedną klatkę schodową. Budynki punktowe bywają wieżowcami. Ważną cechą tego typu zabudowania jest fakt, że mieszkania muszą mieć zapewnione oświetlenie z co najmniej dwóch stron. Podtypem takiego zabudowania jest willa miejska.