Koszta w biznesie

Streszczenie kosztów przedsięwzięcia

W części bliznesplanu zawierającej streszczenie powinny znaleźć się informacje określające potrzeby finansowe oraz ich strukturę, czyli chodzi tutaj o całe koszty całego przedsięwzięcia wraz z opisem przeznaczenia. Biznesplan powinien posiadać także taką część elementarną jak charakterystyka przedsiębiorstwa. Tutaj zatem powinny znaleźć się informacje dotyczące firmy. Tutaj powinna znaleźć się krótka historia firmy lub samego przedsięwzięcia. Nie może tutaj zabraknąć celów firmy, statusu prawnego, jej wielkości oraz sytuacji na rynku. Tutaj także powinna znaleźć się konkurencyjność ofert, wartość majątku firmy oraz źródła pochodzenia tego majątku. Nie może tutaj zabraknąć opisu dotyczącego kondycji finansowej firmy oraz informacji dotyczących między innymi jakości produktu, jak również informacji dotyczących działań mających na celu ochronę środowiska. Kolejną częścią strukturalną biznesplanu jest charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy. Ta część biznesplanu opisuje umiejętności pracowników, a dokładniej ich wykształcenie. Ponadto w tej części znajdziemy obowiązki osób, które zarządzają firmą. Nie może tutaj zabraknąć także stosunków własnościowych, jak również sposobu podziału własności. W tej części biznesplanu muszą znaleźć się opisane role poszczególnych osób w zespole. Tutaj także znajduje się opis systemu motywacji. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy może zawierać także wykaz oraz charakterystykę doradców firmy.

Plan marketingowy

Jedną z części strukturalnych biznesplanu jest plan marketingowy, który w swoim zakresie obejmuje analizę rynku oraz identyfikację klientów. Tutaj także znajdziemy lokalizację oraz dystrybucję firmy, jak również promocję oraz politykę cenową. Kolejna częścią elementarną dobrego biznesplanu jest plan organizacyjny. Na całokształt takiego planu składają się pracownicy, dostawcy oraz księgowość. Mówiąc o pracownikach w tej części w biznesplanie chodzi o opis ich planowego zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników. Tutaj także znajdzie się tryb oraz koszty szkolenia pracowników. W przypadku dostawców, musi się tutaj znaleźć wytypowanie firm współpracujących z danym przedsiębiorstwem oraz określenie sposobów nawiązania z nimi współpracy. W podrozdziale księgowości znajdziemy informacje dotyczące określenia decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości w firmie. Kolejną częścią strukturalną biznesplanu jest harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Ten rozdział obejmuje opis czynności, jakie są niezbędne do realizacji danego przedsięwzięcia. Tutaj dokładnie określona jest kolejność oraz czas trwania poszczególnych czynności przedsięwzięcia. W tej części  biznesplanu znajdziemy również osoby, które są odpowiedzialne za wdrożenie oraz za sfinalizowanie poszczególnych działań. Następną częścią istotną w biznesplanie jest opis oraz analiza rynków zbytu, klientów, jak również konkurentów. Część ta opisuje pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz jego ważne kontrakty krajowe, jak również zagraniczne.