Rodzaje betonu i jego przeznaczenie

Wybierając beton do danego zastosowania należy mieć świadomość, że istotne są przede wszystkim jego parametry. Klasa betonu określana jest na podstawie odpowiednich norm, co pozwala określić jego przeznaczenie.

Klasa betonu według normy PN-EN 206:2013+A1:2016

Jak już wspomniano wybierając beton należy kierować się jego parametrami, z których najważniejszą jest odporność na ściskanie, która jest wyrażana w MPa. Jeszcze do niedawna klasa betonu wyrażana była według normy PN-B-06250:1988, co powodowało, że konkretne rodzaje betonów oznaczane były symbolem B (np. beton B-20). Obecnie obowiązuje norma PN-EN 206:2013+A1:2016, wyróżniająca następujące klasy betonu:

 • beton C8/10, czyli odpowiednik betonu B-10;
 • beton C12/15, odpowiadający betonowi B-15;
 • beton C16/20, czyli odpowiednik betonu B-20;
 • beton C20/25, który odpowiada betonowi B-25;
 • beton C25/30, odpowiadający betonowi B-30;
 • beton C30/37, czyli odpowiednik betonu B-37;
 • beton C35/45, który odpowiada betonowi B-45;
 • beton C40/50, czyli odpowiednik betonu B-50.

Wyżej wymienione klasy to beton, który jest wykorzystywany zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i przemysłowym. Stosują się go również przy budowie dróg oraz wielu innych obiektów.

Klasy ekspozycji betonu

Klasa betonu według normy PN-EN 206:2014 uwzględnia również jego ekspozycję, co pozwala wyróżnić 18 rodzajów betonu. Podstawą jest beton klasy Xo, który może być stosowany wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza oraz w środowisku nieagresywnym. Pozostałe klasy betonu uwzględniają czynniki takie, jak:

 • karbonatyzacja (XC1, XC2, XC3, XC4);
 • działanie chlorków niepochodzących z wody morskiej (XD1, XD2, XD3);
 • działanie chlorków pochodzących z wody morskiej (XS1, XS2, XS3);
 • agresja mrozowa (XF1, XF2, XF3, XF4);
 • agresywność chemiczna środowiska (XA1, XA2, XA3);
 • ścieranie (XM1, XM2, XM3).

Podsumowując należy stwierdzić, że klasa betonu musi odpowiadać jego przeznaczeniu, czyli spełniać określone normy. Jest to kluczowe z punktu widzenia wytrzymałości danej konstrukcji, a co za tym idzie bezpieczeństwa jej przyszłych użytkowników.