Andy Karaibskie

Podział Andów Karaibskich

Andy Karaibskie  znajdują się na terenie Wenezueli i ciągną się równolegle w stosunku do wybrzeża Morza Karaibskiego. Długość tego pasma wynosi 900 kilometrów. Góry te są zbudowane przede wszystkim z wapieni oraz skał osadowych. Najwyższym szczytem tego pasma jest Pico Naiguta. Jego wysokość wynosi 2763 m n.p.m. Na terenie tego pasma górskiego znajduje się wiele jezior tektonicznych. Jednym z takich jezior jest Logo de Valencia.  Wschodnia część Andów Karaibskich jest bardziej zaludniona niż zachodnia. Tutaj znajduje się stolica Wenezueli- Caracas oraz dwa większe miasta: Walencja oraz Cumana. Andy Karaibskie dzielą się ponadto na kilka podprowincji fizycznogeograficznych. Są to: Wyżyna Segowii, Kordyliera Nadbrzeżna Andów Karaibskich, Kordyliera Wewnętrzna oraz Kordyliera Cumany. Andy Kolumbijsko- Wenezuelskie są podzielone na dwa łańcuchy górskie: Sierra de Perija oraz Cordyllera de Merida. Andy Kolumbijsko- Wenezuelskie dzielą się na 13 podprowincji. Są to:  Kordyliera Nadbrzeżna Andów Kolumbijsko- Wenezuelskich, Pobrzeże Pacyficzne, Równina Karaibska, Masyw Sierra Nevada de Santa Marta, Pobrzeże Guajira,Kordylira Zachodnia Andów Kolumbijsko- Wenezuelskich, Kordyliera Centralna Andów Kolumbijsko- Wenezuelskich, Dolina Magdaleny, Sierra de Perija, Niecka Maracaibo, Kordyliera Meridy, Koldyriera Bogoty oraz Masyw Nudo de Pasto. Kordyliera Nadbrzeżna Andów Kolumbijsko- Wenezuelskich ciągnie się wzdłuż wybrzeża północnego Wenezueli. Łańcuch ten dzieli się na dwa łańcuchy górskie: na Łańcuch Wewnętrzny oraz Właściwą Kordylierę Nadbrzeżną.

Najwyższe łańcuchy Andów Karaibskich

Najwyższym szczytem  Łańcucha Wewnętrznego Kordyliery Nadbrzeżnej Andów Kolumbijsko- Wenezuelskich jest Gloria o wysokości 1570 m n.p.m. Natomiast najwyższym szczytem Właściwej Kordyliery Nadbrzeżnej Kordyliery Nadbrzeżnej Andów Kolumbijsko- Wenezuelskich jest Naiquata o wysokości 2765 m n.p.m. Szczyt ten leży na terenie Parku Narodowego El Avila. Między tymi dwoma łańcuchami znajduje się depresja jeziora Valencia, jak również doliny: Tuy oraz Barlovento. Natomiast wschodnia część Kordyliery Nadbrzeżnej jest podzielona na dwa pasma: Turimiwuire oraz Araya. Sierra de Perija jest pasmem o położeniu południkowym. Znajduje się na granicy kolumbijsko- wenezuelskiej, nieopodal jeziora Maracaibo, które znajduje się na zachód od tego pasma. Pasmo to zajmuje obszar 310 kilometrów. Góry te są zbudowane przede wszystkim z wapieni. Dzielą się na trzy pasma: Sierra Motilones, Sierra Valledupar oraz Sierra Oca. Najwyższym szczytem Sierra de Perija jest Mina o wysokości 3750 m n.p.m. Innymi szczytami tych gór są: Cerro de Las Tetaz o wysokości 3630 m n.p.m., Cerro Irapa o wysokości 3540 m n.p.m. oraz Serrania de Macuira o wysokości 864 m n.p.m. i Cerro Aceite o wysokości 853 m n.p.m. Natomiast Niecka Maracaibo jest obniżeniem tektonicznym, które jest poprzecinane dolinami rzecznymi. Kordyliera Meridy jest podzielona na dwa łańcuchy górskie: Sierra Nevada oraz Sierra de la Caluta. Znajdują się tutaj najwyższe szczyty Wenezueli. Szczyty te są ośnieżone, a są to: Bolivar o wysokości 5007 m n.p.m., Pico Humboldt o wysokości 4942 m n.p.m. oraz Bonpland o wysokości 4883 m n.p.m.