Remont na drodze, zmiana organizacji ruchu

Remont na drodze w wielu przypadkach oznacza tymczasową zmianę organizacji ruchu, co wymaga odpowiedniego poinformowania o tym kierowców. Zastosowanie znajdują wówczas bariery drogowe, które oddzielają pasy ruchu, czy żółta farba drogowa oznaczająca tymczasowe oznakowanie poziome.

Rodzaje barier drogowych

Bariery drogowe to rozwiązania, które spełniają wiele funkcji ochronnych w ruchu ulicznym. Wyróżnia się bowiem trzy podstawowe typy barier, a mianowicie:

  • bariery drogowe przeciwwypadkowe,
  • bariery chodnikowe,
  • bariery tymczasowe – ustawiane np. podczas robót drogowych.

W tym miejscu należy podkreślić, że bariery tymczasowe, które jak już wspomniano ustawia się w przypadku przeprowadzania robót drogowych, a co za tym idzie konieczności zmiany organizacji ruchu mogą być wykonane z betonu, metalu, czy plastiku. Ich celem jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko kierowców (np. oddzielając dwa tymczasowe przeciwległe psy ruchu), jak i robotników drogowych, którzy pracują bezpośrednio na jezdni. 

Tymczasowe oznakowanie poziome – jaka farba drogowa?

Zmiana organizacji ruchu w większości przypadków oznacza konieczność naniesienia na jezdni tymczasowego oznakowania poziomego. Z reguły stosowana jest wówczas żółta farba drogowa, ponieważ zgodnie z przepisami pozostające na jezdni białe oznakowanie poziome należy przekreślić żółtymi kreskami o szerokości minimum 12 centymetrów. Wykorzystanie barwy żółtej oznacza również, że białe oznakowanie poziome zostaje tymczasowo unieważnione, a kierowców obowiązują żółte linie i symbole. Bardzo ważne jest także to, że oznakowanie tymczasowe musi zostać naniesione w taki sposób, by żółta farba drogowa po zakończeniu prac drogowych była całkowicie niewidoczna (np. przykryta nową warstwą ścieralną nawierzchni).

Podsumowując należy stwierdzić, że zmiana organizacji ruchu to sytuacja, która musi być odpowiednio oznaczona. W efekcie zastosowanie znajdują bariery drogowe oraz żółta farba drogowa, co zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz robotnikom wykonującym prace na jezdni.